ensutec  
Urządzenia do procesów aplikacji w dziedzinie powlekania proszkowego
Uziemienie
funkcyjne
 
Opinie klientów na temat uziemienia funkcyjnego
 
ensutec-uziemienie funkcyjneensutec-uziemienie funkcyjne
 
Aktualny stan techniki projektowania:
 
- urządzenie airmatic do przygotowania sprężonego powietrza
- aktywny system uziemienia
 
Verzinkerei März Pulverbeschichtung GmbH & Co. KG 41844 Wegberg
 
Firma März posiada automatyczną kabinę z urządzeniami do aplikacji przy użyciu wysokiego napięcia – tzw.
„korona”– (pistolety xx) firmy GEMA oraz cyklon do odzyskiwania proszku. Ponadto, w zależności od geometrii części, przeprowadzane jest powlekanie wstępne i dodatkowe. Pracownicy odpowiedzialni za powlekanie wyraźnie zauważają efekt zastosowania uziemienia funkcyjnego podczas elektrostatycznego powlekania proszkowego. Efekt Faraday‘a jest ograniczany do minimum, co umożliwia lepsze i szybsze powlekanie narożników i zagłębień. Przyspieszone rozładowywanie ładunków elektrostatycznych, stanowiące najważniejszą cechę uziemienia funkcyjnego, umożliwia bardziej równomierny rozkład grubości warstwy. Pozwala to zaoszczędzić 20% proszku. W trybie odzysku jedyną możliwością zaoszczędzenia proszku (oprócz wysokiego współczynnika sprawności cyklonu) jest wyrównanie rozkładu grubości warstwy oraz zredukowanie i wyrównanie zbyt małych grubości warstw lub nierównomiernego odcienia barwy (tzw. efekt ramy obrazu) i zjawiska powstawania krawędzi. Jest to możliwe tylko dzięki ulepszonemu i bardziej efektywnemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.
 
ensutec-uziemienie funkcyjne ensutec-uziemienie funkcyjne
System ma strukturę modułową i można go w
każdej chwili rozbudować
Aktualny stan techniki projektowania
 
ensutec-uziemienie funkcyjne uziemienie funkcyjne
Urządzenie airmatic do przygotowania sprężonego
powietrza jest wbudowywane do istniejącego przewodu
zasilania w sprężone powietrze.
Uziemienie funkcyjne, jako aktywny system uziemienia,
jest podłączane do szyny przenośnika.
   
 
 
Przed zamontowaniem uziemienia funkcyjnego pokryto dużą liczbę płaskich i zagiętych części, używając optymalnych
ustawień. Obliczono dokładne zużycie proszku. Dalsza optymalizacja nie była już możliwa. Po zamontowaniu uziemienia funkcyjnego i ponownej optymalizacji parametrów aplikacji powtórzono proces z taką samą liczbą części. W rezultacie zaoszczędzono 20,9% proszku. Z uwagi na lepszy, bardziej równomierny rozkład grubości warstwy udało się wyraźnie zredukować grubość warstwy na krawędziach – mimo to minimalna grubość warstwy na powierzchni nie była zbyt mała. Średnia grubość warstwy została obniżona z 83 do 78 μm (duża grubość warstwy została zastosowana świadomie). Dodatkowo udało się zwiększyć prędkość przejazdu części przez kabinę automatyczną z 1,7 do 1,9 m/min. Ponadto, dzięki większej głębokości wnikania, można było zredukować ręczne powlekanie wstępne/dodatkowe o 10–20%.
 
ILB Industrielackierung Biedermann GmbH 07333 Unterwellenborn
 
„Uziemienie funkcyjne pozwoliło nam na znaczną poprawę współczynnika prawidłowych elementów oraz lepsze
i bardziej równomierne nakładanie proszku w krytycznych miejscach”. Można to było zaobserwować szczególnie na krawędzi wewnętrznej wyjątkowo wrażliwych części. Wcześniej, z powodu efektu klatki Faraday‘a, do tych miejsc docierało zbyt mało proszku i części te musiały być zaklasyfikowane jako wadliwe. „Efekty jakościowe są bardzo zadowalające! Dotyczy to także eksploatacji urządzenia po wielu latach”.
 
ensutec-uziemienie funkcyjne
Urządzenie ma zwartą budowę, modułową strukturę i można je szybko zainstalować.
 

Fematop

Airmatic

Opinie Klientów

Filmy


Wyłączny dystrybutor firmy
ensutec™ products GmbH na Polskę
Home-art Pierzchała Wiktor
tel.: 500 515 930
e-mail:
office@homeart.com.pl
homeart-ensutec